Sörfors by

© Per-Anders Westman, Vännäs 2009-2023

Sörfors by heter i gamla byapapper Forsa och Söderforsa, och har troligen fått sitt namn av, att den ligger på södra sidan av Umeälven. Att Sörfors varit bebott under stenåldern har bevisats genom fynd som gjorts av bl.a pilspetsar, skafthålsyxor och även en nordbottnisk hacka av grönsten har påträffats.

De äldsta bevarade handlingarna dateras 1660, och enligt en gammal karta från 1697 fanns då 8 fastigheter.

Folkmängden år 2005 var 397 innevånare. Area: 129 ha.
År 2020 var folkmängden 495 innevånare. Area: 114 ha. SCB

Sörfors ligger ca 18 km från Umeå och ca 13 km från Vännäs, (se karta).

Jag är född och uppväxt i detta hus, tillsammans med mina föräldrar, Gunni och Karl-Gustav Westman, där även mina morföräldrar Frida och Jakob Sandgren, bodde fram till 1950/60-talet.

Sörfors historia (sammanställd av Per-Anders Westman)

Äldre Sörforsbilder

Sörforsbilder 1956-57 Foto: Nils-Olov Ersson

Sörforsbilder "idag" Foto: P-A Westman

Sörfors - skolkort, 1955-60,

Sörfors - vykort

Övriga tidnings reportage om Sörfors (VK & VF m.fl) (utvalda av Per-Anders Westman, från egen tidningsurklipp-samling)

Videoklipp

 

Källor:

Eget material (tidningsurklipp, bilder, vykort, etc fr 1950-talet och framåt)
"Ett sekel i Umeå bygder, Sörfors" (studiecirkel ca 1970)
"Sörfors - en förändringens bygd -" (bok, studiecirkel 1987)
Egna kontakter, m.m
 

LÄNKAR

Ume Älvdal

Sörfors officiella hemsida "Sörfors.se"

Sörfors Idrottsförening

Umeå Energicentrum i Klabböle

 

Tillbaka

Besök fr.o.m 2021-02-02