Sörforsbilder 1956-57

Fotograf: ©Nils-Olov Ersson

 

Umeälven mot Brännland - Norrfors

1956

 

Umeälven - Sörfors "Bröstade stockar"

1956

 

Sörfors-skolan Lärarbostad och bespisningen

Juni-1956

 

Forsen, Umeälven, mot laxodlingen Norrfors

Juni-1956

 

Forsen, Umeälven, mot dammen och laxdlingen Norrfors

Juni-1956

 

Snarfiske, kväll

Augusti-1956

 

Sprängning för kanalen

December-1956

Tung trafik vid kanalen

December-1956

 

Brobygge över kanalen

December-1956

 

Hästsläde på landsvägen

Julafton-1956

 

Forsen mot Sörfors

December- 1956

 

Grävskopan "Marion"

Januari-1957

 

Grävskopan "Marion"

Januari-1957

 

Inloppsöppningarna

April-1957

 

"Grävskopan "Marion" Vattenpumpning

April-1957

 

Inloppet

April-1957

Nere vid inloppet

April-1957 

 

Gamla bropelaren, från Tvintstigen

Maj-1957

 

Bygget av huvuddammen. Lyftkran mot Norrfors

30 maj-1957

 

Baracker vid forsen, mot Brännland

Maj-1957

 

Gamla bron över Lilltvärån

Maj-1957

 

Huvuddammen under byggnad

Juni-1957

 

Huvuddammen under byggnad Laxodlingen på Norrforssidan

Juni-1957

 

Laxodlingen på Norrforssidan. Stockar mot Sörforssidan

Juni-1957

 

Tvärdammen, Lilltvärån

Juni-1957

 

Kanalen, färdigsprängd

Juni-1957

 

Kanalbron klar, utan vatten

Juni-1957

 

Kanalbron klar, utan vatten

Juni-1957

 

Blomsteräng mot forsen och bygget av huvuddammen

Juli-1957

 

Nya huvuddammen

Juli-1957

 

Älven, nedströms

 

Gamla bropelaren från Brännlandssidan

 

 

 

Grävskopa i kanalen

 

 

 

 

 
 

 

Huvuddammen under byggnad

 

Kanalen

 

Gamla bropelaren

Juli-1957

 

Sörforsbron

Juli-1957

Klass 3-4

1957