Innehåll
Klicka på länkarna nedan eller skrolla ner på sidan
 
 
Gamla Sörforsbilder Okända fotografer
 
Byggnationen av bl.a kanalen vid Stornorrfors kraftverk Foto: N-O Ersson
 
Äldre egna Sörfors bilder 1950/ 60/ 70-tal Foto: K-G Westman & P-A Westman
 
Fotbollslag i Sörfors Foto: F-o-m 1972 P-A Westman
 
Sörfors - Bilder från boken "Svenska Gods och Gårdar" Del 42 Västerbottens län (södra) 1942
 
Närliggande byar Foto: Okända fotografer & P-A Westman
 

Gamla Sörforsbilder

Okända fotografer

 

Umeälven Sörfors, före dammarna byggdes

 

(obs överlappning, bilden är delad i två sektioner)

 Under byggnationen av Norrfors Kraftverk Juli 1925

 Under byggnationen av Norrfors Kraftverk.

Under byggnationen av Norrfors Kraftverk. April 1926

 

Dammbyggnationen 1925

 

Sörforsbron

 

 

Från vänster: Birger Eriksson, Alma Sandström, Birgit Sandström, Alma Edlund, Alfhild Rehn, Bengt Sandström, Karin Lundström, Märta Lundström, Rune Sandström.

Bror Lundström

Konrad Norrman

Sigurd Sandström

Artur Sparman

Torsten Andersson

Bror Karlsson

Emil Jonsson

Alfons Andersson

Paul Eriksson

Ragnar Karlsson

 

Hängbro för gående från Kvarnraningen till Norrfors. Byggdes av Vattenfall under 1920 och revs 1945.

 

Dammbyggnaden, 1924-28

 

Flottare, Umeälven

Bl.a Jakob o Frida Sandgren, Olof Lofgren

 

Skola, i Jakob Sandgrens hus, 1914

1930

Mot dammen, 1930

 

Jonas Persson, Albertina Jonsson, Signe Granberg, Pelle Johansson, Sara Abrahamsson och dottern Eivy, Emil Jonsson, och Oskar Abrahamsson (fikapaus i slåttern)

Resterna av den gamla vattendrivna spånhyveln, nedanför dammen.

 

1910

 

1913

 

Albertina Öberg och pigan Amanda Johansson 1914

 

Sörfors bron, mot Brännland, 1926

 

1923

 

1925

 

Från Sörfors-sidan mot dammen, 1926-27

 

Dammbyggnaden, första del. Taget mot Norrfors 1925

 

Dammbyggnaden, 1925. Bilden tagen mot Sörfors /Himlaberg

 

Dammbyggnaden, från Sörfors-sidan, 1927

 

Kungsmofallet - Gammvarpet, Norrfors i bakgrunden. 1934

 

Utloppet, i höjd med gamla bropelaren. 1924-28

 

1925

 

Bygget av Norrfors Kraftverk 1924-29

 

Bygget av Norrfors Kraftverk 1924-29

Rivning av gamla Norrfors kraftstation ned till till 5 meter under nya dämningsgränsen 75 m.ö.h

Smedjan/ verkstad. Bygget av Norrfors kraftverk 1924-29 

 Oskar Abrahamsson 1930

Jakob & Frida Sandgrens hus i Sörfors. I bakbrunden, till vänster, ses en stor loge som användes till bl.a tröskningsarbeten. Ca 1940-tal 

 

Gamla dammen, ca 1936

 Almar Lindbergs storhärsa, 1950-tal

 

Älvdungens utedansbana 1950-tal

 

 
 

 

Dammbygget vid Norrfors kraftverk, 1925

 

Turbinväxel på väg till Norrfors kraftverk, från Brännlands st. 1925

 

Kvarnen, mitt i byn, byggdes 1920 men brann ner 1932
 
Byggnationen av bl.a kanalen vid Stornorrfors kraftverk
Foto: N-O Ersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Äldre egna Sörforsbilder (1950/ 60/ 70-tal)
Foto: K-G Westman & P-A Westman

 

 

 
 

 

 

 

Gamla dammen vid Norrfors Kraftverk

 

Gamla dammen vid Norrfors Kraftverk

 

Snarfiskare

 

Snarfiske i Umeälven, 1969-07-28

 

Åskådare vid snarfisket, 1969-07-28

 

Snarfiske, 1969-07-28

 

Grävskopan "Marion" under Stornorrforsbygget

 

Skopan till "Marion"

 

Alfons Andersson (1909-1982) 1969-07-24

 

Alfons Andersson (1909-1982) 1969-07-24

 

 

Oskar Fällman (1910-1971), 1969-07-22

 

Oskar Fällman (1910-1971), 1969-07-21

 

 

Norrfors Kraftverk

 

Norrfors Kraftverk

Rivning av Norrfors Kraftverk, ca 1958

Turbinhjul från Norrfors Kraftverk

 

Umeälven

 

Umeälven

 

Umeälven Dammen

 

Umeälven, Dammen

 

Anni-Frid Lyngstad (Frida i ABBA)

Fiske vid Umeälven Sörfors 1971-07-08

 

"Frida" vid Umeälven Sörfors

 

Frida och Lasse Berghagen vid Umeälven Sörfors

 

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

Maria Vigren, Vanja Sandén, Margareta Lundström

 

 Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

 

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

 

Midsommarfirande vid Tvärån, 1978-06-23

Gamla bropelaren, vid högvatten. Ca 1958

Fallens Dag, 1975-07-13

 

Fallens Dag, 1975-07-13

 Laxtrappan, 1975

 

Gamla bropelaren

 

Gamla bropelaren

 

Sörfors bron

 

Gamla bagarstugan, 1991-09-29

 

Bönhuset Betel, 1987

 

Gamla klubblokalen på Älvdungen, 1973-05-27

 

1969-07-21

 

1969-07-21

 

1969-07-21

 

1960-tal

 

Ordenshuset 1960-tal

Numera rivet

 

 

 

 

Vy från backarna, ovanför korsningen Överboda-Brännland-Klabböle

Juli 1975

 

Stornorrfors bostäder, ca 1957

 

 

 

 

Hundballabackarna. Elsy Anderssons kiosk vid korsningen

 

 

 

Gamla dammen och nya under byggnad.

 

Utgrävning för Stornorrfors. Himlaberg i bakgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraft-SM i armbrytning Stornorrfors Folkets Hus 1956

Videoklipp

 

Johan Löfqvist gjorde, vid 89 års ålder, sin 209:e pigtittare

 

1:a Valborgsmässofirandet i Stornorrfors 1955

Preminärtalare var Alf Ersson, lärare i Sörfors

 

 

Bygdegården, 1920-tal
 
 
 
Fotbollslag
Bildlänk till textsida med laguppställning m.m

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Sörfors - Bilder från boken "Svenska Gods och Gårdar" Del 42 Västerbottens län (södra)
Boken utkom i september 1942
(Uppgifter ur boken)

 

Ägare: Erik Edvard Nyberg

 

Ägare: Johan Konstantin Ristimäki

 

Ägare: Erik Anton Sandström

 

Ägare: Maria Eufrosyna Granberg

 

Ägare: Johannes Sandström

 

Ägare: Agaton Johannes Milton

 

Ägare: Karl Hällgren

 

Ägare: Karl Alfons Andersson

 

Ägare Linus Johansson

 

Ägare: Axel Nilsson

 

Ägare: Erik A. Johansson

 

Ägare: Frans Vilhelm Sandström

 

Ägare: Jakob Sandgren

 

Ägare: Karl Oskar Nilsson

 

Ägare: Anders Fällman

 

Ägare: Olof Löfgren

 

Ägare: Nils Forsgren

 

Ägare: Per Anshelm Pettersson

 

Ägare: Knut Birger Eriksson

 

Ägare: Per Anshelm Pettersson

 

Ägare: Johan Anton Forsgren

 

Ägare: Karl Axel Forsgren

 

Ägare: Erik Carlsson

 

Ägare: Johan Oscar Persson

 

Ägare: Johan Oskar Åström

 

Ägare: Karl Öberg

 

Ägare: Anders Åström

 

Ägare: Albin Åström stbh.

 

Ägare: Erik Johan Öberg

 

Ägare: Johan Lindén

 

Ägare: Karl August Andersson

 

Ägare: Erik Andersson

 

Ägare: Erik Anton Åström

 

Ägare: Frans Mauritz Forsgren

 
 
 
Närliggande byar
Brännland
Foto: P-A Westman

 

Gamla Konsumlokalen

Byggd 1938, riven 1991

 

Gamla Konsumlokalen

 

F.d Järnvägsstation och postkontor

 

 

 
Bemanningen vid Brännlands järnvägsstation drogs in 1996 och tåguppehållen upphörde. Byggnaden revs sommaren 2010.
 
Norrfors
Foto: P-A Westman

 

Fiskodlingen (Sörfors i bakgrunden)
 

 Höhärsa i Norrfors. (Umeälven och Sörfors i bakgrunden)
 
Klabböle
Okända fotografer

 

 

 
Klabböle kraftverk togs i drift 1899 och avvecklades 1958. Kraftverket var det första i sitt slag längs Umeälven.
Kraftverket är idag ett museum beläget vid Umeälven i Klabböle, och drivs av det kommunala energibolaget Umeå Energi. Det innehåller förutom museidelen en 150 år gammal fungerande ramsåg, en skvaltkvarn, en äventyrslekpark, kafé och rum för teknikexperiment. Vid museet ordnas sommartid ofta musikarrangemang.
 
Baggböle
Okända fotografer

Umeälven Slutet av 1880-talet

 

Bomläns för att leda timret mot Baggböleforsen

 

Fiske Lungården i bakgrunden

 

Olsson muren

 

Morfarssågen

 

Baggböle herrgård
 
Överboda

"Stora stenen"

Flyttblock från istiden Vikt ca 550 ton

 
© Per-Anders Westman, Vännäs 2010-2024
2010-01-25 Uppdaterad 2023-12-01