Skolkort - Sörfors, 1955-

(Klassfoton, "klickbara" för namnlistor)