Skolkort Sörfors skola Klass 3-4, 1957-ht
Lärare: Alf Ersson


Första raden fr.v: 
1. Hans-Erik Norman, 
2. Gunnar Höber
3. Lennart Åström  

Andra raden fr.v:
4. Gun-Britt Eriksson
5. Elisabeth Persson ?
6. Runa Markström
7. Siv Johansson
8. Eva-Britt Sandén
9. Margareta Sandén
10. Inger Lundström
11. Yvonne Andersson

Tredje raden fr.v:
12. Eivor Norman
13. Dan Lindgren
14. Dan Johansson
15. Erik Nilsson
16. Kent Bergman
17. Svante Ersson
18. Per-Anders Westman
19. Kerstin Jonasson