Skolkort Sörfors skola Klass 5-6, 1959-1960
Lärare: Alf Ersson


Första raden fr.v: 
Yvonne Andersson
Rektor Simon Johansson
SÖRFORS SKOLA
Klassföreståndare Alf Ersson
Rangvy Axelsson

Andra raden fr.v:
Simone Axelsson
Ann- Marie Bredin
Gun-Britt Eriksson
Ing-Marie Eriksson
Kerstin Jonasson
Siv Johansson

Tredje raden fr.v:
Inger Lundström
Runa Markström
Eivor Norman
Eva-Britt Sandén
Margareta Sandén
Kjell-Erik Dahlberg

Fjärde raden fr.v:
Svante Ersson
Hans Holmlund
Ulf Hyvönen
Gunnar Höber
Dan Johansson
Lennart Johansson

Femte raden fr.v:
Dan-Erik Lindgren
Erik Nilsson
Hans-Erik Norman
Kent Sjödin
Per-Anders Westman
Lennart Åström