Äldre vykort över Vännäs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hotell Vännäs 

 

 

 

 

Modelljärnvägen "Tuffa Tåg"
 
     

 

Johanneskyrkan, Vännäs

 

1950-tal

 1960/70-tal

 

 

Utsikt från Fällforsselet, Vännäs

 

Yrkesskolan

 

Vännäs Kyrka, Vännäsby

 

Johanneskyrkan, Vännäs

 

 

Utsikt från Vännäs läger

 

Vingen (hotell & restaurang)

 

 

 

Vännäs station utmed stambanan genom Övre Norrland ritades av SJ:s arkitekt Folke Zettervall i nationalromantisk stil och invigdes 1 okt. 1891.

Kortet såldes till förmån för nyrestaurering av takprydnader på Vännäs station.

 

 

 

 

 

Nyare vykort

 

 

 

 

 

 

 

Vy över Hammarskolan

 

Vy över Liljasskolan

Stärkesmarkssjön

 

Sommaräng i Spöland

 

Järnvägsstationen från Oskarsparken

 

 

 

 

Tågmuseet Ånglok 1914

 

Vännäs-dagarna

 

 

Poppins

Vännäs största Present- Sko- och Tygbutik. Mitt i centrum. Här hittar du det du söker - utom mjölk.

 

Glaskyrkan "Hägring" av Kent Karlsson

Konstvägen Sju Älvar

 

 

 

 

 

Museitåget (affischbild m.m)

Foto Per-Anders Westman

   

2011-10-15

Tillbaka