TIDSKRIFTER & TIDNINGAR

Önskemål

"Fotoamatören" 1932-33,

"Amatörfotografen" 1950-talet

"Kamerabilden" 1919-44

m.m m.m

 

Exempel på fototidningar & tidskrifter i min samling

 

"Reflexen" Personaltidning för Victor Hasselblad AB

 

"Hasselbladet" Infoblad vid Victor Hasselblad AB 1960-talet

 

"amatör Fotografen" 1960-talet

 

"Fotonytt" Utgiven av AB Foto-Svea 1960-talet

 

"Svensk Fotografisk Tidskrift" Organ för svenska fotografers riksförbund fr ca 1910.

 

"H Foto Nytt"

 

"H FotoNytt" Utgiven av Hasselblads Fotografiska AB till återförsäljare 1930-talet

 

"Foto" Utgiven från 1939. Blev ihopslaget med Aktuell Fotografi fr 1992

Samtliga nr finns i samlingen

 

"Nordisk Tidskrift för Fotografi" Utgivare John Hertzberg 1917-65

 

"Kamerabilden" Utgiven av Hugo Svensson & Co 1919-1944

 

"Objektiv" Dansk Fotohistorisk Selskab

 

"Hasselblad & Forum"

 

"Fotografi"

 

"Små Korn" Fotoinfo från Kodak AB från 1971-1990-t

 

"Fotonyheterna" Fototeknisk information Utkom fr.o.m1961

 

Vill du se en förteckning över min tidskriftsamling

 1. Foto & Aktuell Fotografi  2. Kodak "Små Korn"  3. Hasselbladtidskrifter HB-kuriosa m.m  4. Övriga fototidningar

Logga in till tidskriftlistor:
Tidskriftlista:
Lösenord:

Tillbaka