Gamla benämningar på markområden i Sörfors 1-70

 

Gamla benämningar på områden i Umeälven, Sörfors A-L

Hänvisningar till ovanstående karta


Tillbaka