FOTOLITTERATUR

ÖNSKEMÅL

"Stora boken om familjebilder", Björn Axel Johansson Jacob Forsell (2010)

"Historische Kameras 1845-1970", James E. Cornwall (1979)

"Collecting Photographica", Gilbert (1976)

"Fotohistoriskt", Hemmingsson" (1970)

"The Picture History of Photography", P.Pollack (1969)

"The Era of the Photograph", M.F Braive (1965/66)

"Fotografiskt Engelsk - Svenskt Lexition", Englund

"Gamla fotokataloger"

m.m m.m


NÅGRA BILD-EXEMPEL PÅ MIN LITTERATUR-SAMLING

Hasselblad Övrig kameralitteratur Fotokataloger Auktionskataloger Övrig fotolitteratur

 

Vill du se en komplett förteckning över min litteratursamling

I samlingen finns över 400 böcker

 1. Fotolitteratur  2. Fotokataloger  3. Auktionskataloger  4. Broschyrer m.m

Logga in till litteraturlistor:
Fotolitteratur:
Lösenord:

Tillbaka