Vårt hus "Boro", byggt 1988.

 

Planlösning

Tillbaka